Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/07/05

Cài xvnkb gõ tiếng Việt trong Ubuntu - Install xvnkb to type Vietnamese in Ubuntu

Phần mềm quan trọng nhất nhì với người Việt Nam ta ấy chính là bộ gõ tiếng Việt. Không có bộ gõ tiếng Việt trên máy thì quả thật làm việc gì rồi cũng thấy… bế tắc. Gõ tiếng Việt trên Linux cũng có nhiều cách nhưng cách thông dụng và thân thuộc nhất là dùng xvnkb, một bộ gõ tiếng Việt mã nguồn mở khá có tiếng trong thế giới Chim cánh cụt. Nó hoạt động như Vietkey hay Unikey trên Windows vậy. Mình cũng đang gõ bài post này bằng xvnkb.

1. Cài đặt trình biên dịch

Chúng ta sẽ biên dịch từ mã nguồn (đảm bảo nhất) nên sẽ cần tải xuống trình biên dịch. Cái này cũng cần cho những đồng chí lập trình viên nào nuôi ước mơ lập trình trên Linux.

Chọn menu Application > Accessories > Terminal để mở cửa sổ dòng lệnh. Sau đó gõ lệnh sau:

sudo apt-get install build-essential

Chờ cho trình cài đặt tải xuống và giải nén tất cả các gói xong là được. Tuy nhiên xvnkb khi biên dịch cũng yêu cầu phải có thêm gói xorg-dev nữa. Các bạn gõ thêm lệnh sudo apt-get install xorg-dev để cài đặt gói này.

Vậy là xong bước 1.

2. Tải xuống mã nguồn và cài đặt

Trong cửa sổ dòng lệnh gõ wget http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-0.2.9a.tar.bz2 để tải xuống mã nguồn chương trình. Sau đó giải nén bằng lệnh:

tar -xvf xvnkb-0.2.9a.tar.bz2

Chuyển vào thư mục vừa giải nén và biên dịch, bạn thực hiện tuần tự những lệnh sau:

cd xvnkb-0.2.9a/

./autogen.sh

./configure --use-extstroke

Đến đây phải chỉnh file config.h một chút. Bạn gõ gedit config.h và chỉnh nội dung file thành:

#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_USE_EXTSTROKE
#define VK_NEED_UCHAR

(bỏ đi một vài dòng bị lỗi)

Sau đó gõ tiếp các lệnh sau:

make

sudo make install

Chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công xvnkb. Bây giờ để khởi động chương trình bạn gõ xvnkb từ cửa sổ dòng lệnh là xong. Nhắp phải chuột lên hộp chương trình của xvnkb để xem menu tuỳ chọn. Nhắp trái chuột để bật tắt tuỳ chọn gõ tiếng Việt.
Nếu muốn xvnkb tự động chạy lúc khởi động, bạn vào menu System > Preferences > Sessions, chọn New và nhập vào ô Command như sau: xvnkb --method=telex --charset=utf8 (trong đó method là telex, vni hoặc viqr; charset là utf8, tcvn, viscii, vps hoặc viqr). Bây giờ xvnkb sẽ khởi động mặc định với kiểu gõ (method) và bảng mã (charset) mà bạn đã chọn.

by saylinux.worldpress.com

No comments:

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart