Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/07/21

FFmpeg chuyển file .flv( file Google video) sang .mpg

FFmpeg là 1 jải fáp khá tốt để ghi âm, chuyển đổi kỉu file, hay nghe stream audio-video. FFmpeg bao gồm cả libavcode, đang là 1 thư viện mã hàng đầu về audio/video. FFmpeg được fát triển trên Linux, nhưng nó có thể được biên dịch ở tất cả các hệ điều hành, kể cả Win. Trong Ubuntu, gói này chứa các thành fần sau ffplay multimedia player, ffserver streaming server và the ffmpeg audio và video encoder. Chúng hỗ trợ hầu hết các kỉu định dạng file (AVI, MPEG, OGG, Matroska, ASF, …) và các kỉu định dạng mã (MPEG, DivX, MPEG4, AC3, DV, …).
Những đặc tính của FFmpeg :
Nó là 1 công cụ dòng lệnh để chuyển đổi định dạng video sang các kỉu khác. Nó cũng hỗ trợ cả việc ghi lại và mã hoá theo thời jan thực từ card TV.

  • ffserver là HTTP (RTSP đang được fát triển) multimedia streaming server cho truyền thông trực típ. Sự thay đổi thời jan của truyền thông trực típ cũng được hỗ trợ.
  • ffplay là một trình nghe nhạc đơn jản dựa trên SDL và trên những thư viện FFmpeg.
  • libavcodec là một thư viện chứa tất cả những fương fáp mã hoá và jải mã FFmpeg audio/video.Hầu hết các mã được fát triển từ đầu để chắc chắn chạy tốt nhất và việc tái sử dụng mã cao.
  • libavformat là một thư viện chứa những kỉu fân tích và khai sinh cho tất cả những định dạng audio/video fổ biến.
Cài ffmpeg Ubuntu :
sudo apt-get install ffmpeg

Chuyển .flv sang .mpg dùng ffmpeg

Trước tiên, bạn cần down file .flv zô thư mục và cần mở Teminal lên và chuyển zô vị trí chứa file .flv hồi nãy, rồi khỏ lệnh này zô :

ffmpeg -i tên_file_gốc.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320×240 tên_file_gi_cũng_được.mpg

-b bitrate: thiết lập độ nén trên kbit/s (mặc định = 200 kb/s)

-ab bitrate: thiết lập độ nén audio trên kbit/s (mặc định = 64)

-ar sample rate: thiết lập tỉ lệ audio mẫu trên Hz (mặc đinh = 44100 Hz)

-s size: thiết lập kích thước khung. Định dạng là WxH(Rộngx Cao) (mặc định 160×128 )

Mình đã dịch bài này từ 1 bài viết English, các bạn có thể xem bản English tại đây.

Chúc bạn thành công !

No comments:

Youtubedownloader

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart