Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/07/05

Makeup my FireFox's skin on Ubuntu - Làm đẹp cho FireFox trong Ubuntu

Mở firefox trên Ubuntu ra, gõ google.com vào và rồi bạn bất ngờ! Bất ngờ vì không hiểu làm sao mà mấy cái hộp nhập văn bản với nút nhấn lại xấu đến thế! Đấy là do thiết lập mặc định của Firefox. Đừng thất vọng, chỉ với vài dòng thao tác là bạn sẽ có kết quả tuyệt vời, đẹp không thua gì firefox chạy trên windows!

Trước khi chỉnh sửa:

Firefox trên Ubuntu trước khi chỉnh

sau khi chỉnh sửa bạn sẽ có một thứ trông tựa như thế này:

Firefox trên Ubuntu sau khi chỉnh

Thế thì bắt đầu thôi nhỉ?

Mở cửa sổ dòng lệnh Terminal bằng cách vào menu Applications > Accessories > Terminal. Bạn gõ và thực hiện tuần tự các lệnh sau:

wget http://users.tkk.fi/~otsaloma/art/firefox-form-widgets.tar.gz

tar -xvf firefox-form-widgets.tar.gz

sudo cp /usr/lib/mozilla-firefox/res/forms.css /usr/lib/mozilla-firefox/res/forms.css.bak

cat firefox-form-widgets/res/forms-extra.css | sudo tee --append /usr/lib/mozilla-firefox/res/forms.css > /dev/null

sudo cp -r firefox-form-widgets/res/form-widgets /usr/lib/mozilla-firefox/res

rm -rf firefox-form-widgets*

Quá trình này thực chất là thay những thiết lập mặc định của Firefox bằng một vài thứ hay hơn. Phương pháp mình học được từ Forum của cộng đồng Ubuntu đấy.

by saylinux.worldpress.com

No comments:

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart