Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/08/09

Cài Flash Player cho FireFox trong Ubuntu - Install Flash Player for FireFox in Ubuntu

Thường là sau khi cài Ubuntu, sẽ có sẵn FlashPlayer trong FireFox. Nhưng vì một số lí do khác, không nghe hay coi được Flash trong FireFox, chúng ta sẽ fix nó lại. Có nhiều cách để cài cái này, bạn có thể dùng plugin cho FireFox cũng được, nó trực wan hơn các bạn vào đây để xem kĩ thêm Adobe.com: Version test for Adobe Flash Player , theo mặc định thì khi bạn nhấn nút "Install Now" thì nó sẽ tự cài vào FireFox cho bạn. Và bạn có thể cài Flash này một cách "truyền thống" hơn, vào Terminal khỏ :

sudo aptitude install flashplugin-nonfree
sau đó restart lại FireFox.
Tuy nhiên đôi khi, bạn có thể bị tắt tiếng, không nge được âm thanh( tui chưa bị, nhưng search sẵn có viết ra luôn lỗi này) bạn hãy khỏ lệnh sau trong Terminal :
sudo aptitude install alsa-oss
sudo gedit /etc/firefox/firefoxrc
Dòng lệnh sau sẽ mở cho bạn một chương trình jống gEdit vậy, bạn hãy sửa file text lại như sau FIREFOX_DSP="" thành FIREFOX_DSP="aoss".
Vậy là bạn tha hồ zô gamevui.com luyện ròi hay youtube cũng được "mỏi mắt". Chúc thành công !

No comments:

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart