Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/08/18

Cài Evince xem file .pdf và cách tạo shortcut trong Ubuntu

Mấy hôm nay, coi ebook bằng file .pdf nhìu nhưng có một fiền fức là ko có icon của chương trình trên Desktop. Hôm nay, lên search và tìm ra lệnh để start nó. Mình xài Evince để coi file pdf, sẵn đây cũng hướng dẫn cách cài chương trình này luôn.
Bước đầu là cài Evince trước. Bạn mở Terminal ra trước đã( dĩ nhiên ròi !). Khỏ vào dòng sau :

sudo apt-get install evince mozplugger
Và bây jờ bạn fải chỉnh sửa lại chút ít, ko có khó khăn đâu. Khỏ típ các dòng sau :
sudo gedit /etc/mozpluggerrc
Bi jờ bạn đang trong chương trình gEdit, bạn hãy tìm các dòng tương tự như sau :
application/pdf: pdf: PDF file
application/x-pdf: pdf: PDF file
text/pdf: pdf: PDF file
text/x-pdf: pdf: PDF file
và những đoạn như sau :
application/x-postscript: ps: PostScript file
application/postscript: ps: PostScript file
Bạn hãy thêm vào dòng sau vào bên dưới các đoạn trên :
repeat noisy swallow(evince) fill: evince "$file"
Ví dụ như zầy nè :
application/pdf: pdf: PDF file
application/x-pdf: pdf: PDF file
text/pdf: pdf: PDF file
text/x-pdf: pdf: PDF file
repeat noisy swallow(evince) fill: evince "$file"
repeat swallow(acrobatreader) fill: acroread -geometry +9000+9000 +useFrontEndProgram -tempFileTitle acrobatreader "$file"
repeat noisy swallow(win) fill: xpdf -g +9000+9000 "$file"
repeat noisy swallow(gv) fill: gv -safer -quiet -antialias -geometry +9000+9000 "$file"

application/x-postscript: ps: PostScript file
application/postscript: ps: PostScript file
repeat noisy swallow(evince) fill: evince "$file"
repeat noisy swallow(gv) fill: gv -safer -quiet -antialias -geometry +9000+9000 "$file"
repeat swallow(Pageview) fill: pageview "$file"
Vậy là xong ròi, nhưng còn một chút bực mình. Mình hổm rày cứ mỗi lần muốn coi ebook pdf thì fải mở nautilus ra chọn file ròi double click để xem. Nhưng trong Evince nó có save các Recent file, mình chỉ cần zô đó mở lên coi dễ dàng hơn ko ! Nên mình cũng muốn viết lên cách tao shortcut trên Desktop. Đầu tiên bạn hiện Desktop ra đã ( nhấn fím Alt-Ctrl-D), rightclick chọn Create Launcher . Hiện ra hộp thoại, tại ô Type, bạn chọn Application; tại ô Name ,gõ tên gì bạn thích để gợi nhớ chương trình; tại ô Command, gõ chính xác từ evince ( ko ghi hoa, ghi thường hết, xem hình dưới), ròi OK. là bạn có 1 icon đẹp ròi.
Chúc bạn thành công !

No comments:

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart