Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2009/02/05

Phím tắt trong Window - Shortcut key in Window

Tôi đang soạn danh sách các phím tắt trong Window, Microsoft Word, Microsoft Excel cho học sinh. Ban đầu, định dịch từ file guide của Microsoft Office trên máy tính, tại folder : C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\Wdmain11.chm ,. Nhưng sau đó, vô tình search được tài liệu rất hay và đầy đủ của tác giả Trần Quang Hải trên internet, nên cũng lấy rất nhiều thông tin từ bài này. Link download ebook của Trần Quang Hải tại đây.
Thì đa số các phần mềm đều có phím tắt của nó, được hướng dẫn trong phần Help hoặc trên chính thanh menu( bên phải các lệnh có ghi chú phím tắt tương ứng với nó). Phím tắt tiếng Anh gọi là Hot key( phím nóng) hoặc Shortcut key , bạn có thể vào Google search nó kèm theo tên software mà mình đang dùng. Tui xin được post lên từng phần các shortcut key.
Ở đây, khi trình bày như "Ctrl + D" tức là bạn sẽ nhấn giữ phím Ctrl và nhấn tiếp phím D rồi mới buông cả 2 ra. Còn phím Spacebar là phím khoảng trắng( hay dấu cách). Phím Backspace là phím xóa lùi( có phím chỉ in dấu mũi tên sang trái), nằm trên phím Enter. Còn phím Win( Window) là phím có in hình cửa sổ, biểu tượng của MicrosoftWindow.
MICROSOFT WINDOWS
Phím tắt chung
Ctrl + C:Sao chép
Ctrl + X:Cắt
Ctrl + V:Dán
Ctrl + Z:Xóa tác vụ vừa thực hiện( phục hồi).
Shift + Delete:Xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.
Ctrl + kéo thả:Sao chép đối tượng đang chọn
Ctrl + Shift + kéo thả:Tạo shortcut cho đối tượng đang chọn
Ctrl + mũi tên trái phải: Nhảy qua lại một từ.
Ctrl + mũi tên lên xuống: Nhảy lên xuống phần đầu của đoạn.
Shift + mũi tên:Chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo
Ctrl + A:Chọn tất cả
Ctrl + O:Mở một file.
Alt + Enter:Xem thuộc tính(Property) của đối tượng đang chọn
Alt + F4:Đóng cửa sổ, thoát chương trình đang kích hoạt
Ctrl + F4:Đóng cửa sổ con trong ứng dụng nhiều cửa sổ như Word, Excel...
Alt + Tab:Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.
Alt + ESC:Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở
F1:Hiển thị phần trợ giúp
F2:Đổi tên đối tượng đang chọn
F3:Tìm kiếm một tập tin, thư mục.
F4:Xổ thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
F5:Cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt( trong Window Explorer hay đang xem trang web).
F6:Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.
F10:Kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt
Shift + F10:Hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn
Alt + phím cách:Hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.
Ctrl + ESC:Hiển thị thực đơn Start
Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh:Thực hiện lệnh trên thanh menu tương ứng.
Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn:Thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở
Backspace:Trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
ESC:Bỏ qua tác vụ hiện tại
Giữ Shift khi bỏ đĩa CD:Ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD

Phím tắt trên hộp thoại
Ctrl + Tab:Chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại
Ctrl + Shift + Tab:Chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại
Tab:Chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp
Shift + Tab:Chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước
Alt + Ký tự gạch chân:Thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân
Enter:Thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt
Phím cách:Chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)
Mũi tên:Chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn
F4:Hiển thị danh sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt
Backspace:Trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
Phím đặc biệt trên bàn phím
Win:Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.
Win + D:Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở
Win + E:Mở cửa sổ Windows Explorer
Win + F:Tìm kiếm
Win + L:Khóa màn hình( Lock Computer - Windows XP trở lên)
Win + M:Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở
Win + R:Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run)
Win + U:Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager
Win + Tab:Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar
Win + Break:Mở cửa sổ System Properties.
Print Screen:Chụp màn hình.
Alt + Print Screen:Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
Ctrl + Win + F: Tìm trên máy tính khác( thường dùng cho mạng máy trong cơ quan).

Phím tắt trong Window Explorer
Dấu * bên phần “numberic keypad”( phần phím bấm số bên phải): Mở rộng tất cả các nhánh thư mục con của thư mục đang

chọn( coi chừng treo máy).
Dấu + : mở ra các nhánh thư mục con của thư mục hiện hành.
Dấu - : thu lại các nhánh thư mục con của thư mục hiện hành.

No comments:

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart