Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/06/21

"Sờ nặng", "xờ nhẹ"

Câu chuyện là một “ví dụ” để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi lấy... ví dụ cho vấn đề phát âm “S” và “X”.

Giờ học tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Cô giáo thấy một học viên người châu Âu luôn nhầm lẫn khi phát âm chữ s và x bèn nhắc nhở:

- Anh phải chú ý, s là “sờ nặng” ví dụ như “sung sướng”, còn x là “xờ nhẹ” ví dụ như “xấu xa”.

Tan học, trên đường về anh chàng luôn miệng lẩm bẩm:

- Sờ nặng là sờ... sung sướng, xờ nhẹ là xờ... xấu xa. Sờ nặng là sờ...

by 24h.com

No comments:

Youtubedownloader

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart