Google
 
My visitors : Hit Counter by Digits

2007/06/21

PC function - Công dụng của PC

Một khách hàng thắc mắc:

- Máy tính sẽ giúp ích gì cho tôi ?

Người bán hàng trả lời:

- Máy tính sẽ giúp cho công việc của anh giảm còn một nửa.

- Thế thì bán cho tôi hai cái

No comments:

Kitco Gold live chart

Kitco Gold live chart
Kitco Gold live chart